Category Archives: EU fondovi

EU Fondovi: Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CRATIS kroz ulaganje u IKT

Screen Shot 2018-02-19 at 15.53.32

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Korisnik: CRATIS d.o.o. Varaždinske Toplice

Naziv projekta: „Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CRATIS kroz ulaganje u IKT“


 

Ukupna vrijednost projekta: 1.258.842,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 694.451,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25. listopada 2019. god. – 25. listopada 2020. god.

Kontakt osoba: Matija Grabar <info@cratis.hr>


 

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća ulaganje u nabavu i implementaciju ERP sustava te softvera za trajnu zaštitu podataka. Da bi navedeni softveri bili u funkciji i da bi se postigla integracija postojećih poslovnih sustava s novima, poduzeće nabavlja temeljnu računalnu infrastrukturu i to računalne poslužitelje, SAN sustav, računalnu mrežu te mrežni vatrozid. Realizacijom projekta poduzeće rješava svoje probleme i ograničavajuće faktore, u prvom redu optimizira poslovne procese, integrira postojeće sustave sa novima te povećava razinu zaštite podataka. U konačnici jača tržišnu poziciju, povećava konkurentnost i učinkovitost poslovanja. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća, unaprjeđenje 8 poslovnih procesa, zadržavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika (4 novozaposlena). U sklopu projekta nabavlja se ERP sustav, računalna oprema i softverski alati.

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Crats d.o.o.

 

EU fondovi: E-impuls 2017

Screen Shot 2018-02-19 at 15.53.32

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Korisnik: CRATIS d.o.o. Varaždinske Toplice

Naziv projekta: „Povećanje konkurentnosti društva kroz nabavku poslužiteljske, mrežne i podatkovne opreme“


 

Ukupna vrijednost projekta: 393.307,53 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 261.156,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 19.06.2017. god. – 19.12.2017. god.

Kontakt osoba: Matija Grabar <info@cratis.hr>


 

Kratki opis projekta:

Glavni problem s kojim se Društvo susreće je nedostatak kapaciteta koji su potrebni za spajanje novih korisnika, proširenje palete usluga kao i novih inovativnih rješenja. Oprema koju posjeduje Društvo nije dostatna za ugovaranje novih poslova čime je onemogućen rast i razvoj. Nakon realizacije Društvo će povećati kapacitete čime će se dodatno osigurati stabilnost poslovanja i kontinuirani razvoj. Drugi problem s kojim se Društvo suočava su hakerski napadi i druge vrste kompromitranja računalne sigurnost, a kako bi se takva mogućnost svela na minimum, Društvo nabavlja dodatne licence za zaštitu kojima će zaštititi poslužiteljsku opremu i omogućit pouzdanu infrastrukturu na koju mogu osloniti svoje poslovanje. Dodatni diskovni prostor omogućiti će proširenje poslovne suradnje sa postojećim korisnicima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Predmetnim projektom postavljena su dva cilja, a to su povećanje kapaciteta za 50% implementacijom poslužiteljske, mrežne i podatkovne opreme te povećanje kvalitete i pouzdanosti vlastitog sustava a time i sustava korisnika. Kako bi se povećao obujam poslovanja te omogućile pristupačnije cijene računalne infrastrukture Društvo investra u nabavku dodatne poslužiteljske, mrežne i podatkovne računalne opreme, a ista će omogućiti uvođenje inovacija i nov moderan pristup što u konačnici povećava konkurentnost Društva.

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Crats d.o.o.