EU Fondovi: Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CRATIS kroz ulaganje u IKT

Screen Shot 2018-02-19 at 15.53.32

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Korisnik: CRATIS d.o.o. Varaždinske Toplice

Naziv projekta: „Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CRATIS kroz ulaganje u IKT“


 

Ukupna vrijednost projekta: 1.258.842,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 694.451,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25. listopada 2019. god. – 25. listopada 2020. god.

Kontakt osoba: Matija Grabar <info@cratis.hr>


 

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća ulaganje u nabavu i implementaciju ERP sustava te softvera za trajnu zaštitu podataka. Da bi navedeni softveri bili u funkciji i da bi se postigla integracija postojećih poslovnih sustava s novima, poduzeće nabavlja temeljnu računalnu infrastrukturu i to računalne poslužitelje, SAN sustav, računalnu mrežu te mrežni vatrozid. Realizacijom projekta poduzeće rješava svoje probleme i ograničavajuće faktore, u prvom redu optimizira poslovne procese, integrira postojeće sustave sa novima te povećava razinu zaštite podataka. U konačnici jača tržišnu poziciju, povećava konkurentnost i učinkovitost poslovanja. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća, unaprjeđenje 8 poslovnih procesa, zadržavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika (4 novozaposlena). U sklopu projekta nabavlja se ERP sustav, računalna oprema i softverski alati.

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Crats d.o.o.